top of page
translogo.png

NARRATIV.DESIGN

​products of culture

1-hour
Consultation

This session helps us understand the business challenges ​that your brand can solve.
logo_itpc-300x300.png
APL LOGO tron.png
Exclusive session for businesses that engage in APL Vietnam's collaboration with the Investment and Trade Promotion Center Ho Chi Minh City - ITPC

"Dear Mr. Abhijit Das & Ms. Quynh,

 

Trước tiên xin gửi lời cảm ơn 2 anh chị đã dành thời gian cho buổi trao đổi từ 10:00 - 11:40 ngày hôm nay.

 

Là một SME nên Sen Đại Việt vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm để hoàn thành được mục tiêu ban đầu về tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty. Thông qua buổi trao đổi, cá nhân mình nhận được rất nhiều thông tin hữu ích và hiểu hơn về các bước xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình trong tương lai.

 

Cách tiếp cận, tư vấn của APL Vietnam rất ngắn gọn và dễ hiểu. Điều mình đánh giá cao nhất là chuyên môn rất sâu của 2 chuyên gia tư vấn cùng sự chia sẻ rất nhiệt tình và cởi mở.

 

Chân thành cảm ơn và hy vọng cơ hội hợp tác giữa Sen Đại Việt và APL Vietnam trong tương lai."

Mr. Thắng

CEO ​| DAI VIET LOTUS FOODS .,JSC

Answering some questions about your business would help us get up to speed before the consultation.

What is your business?

How much does your business spend on Marketing activities annually?

What is the role of your brand in the growth of your business?

What are the key business challenges which you wish your brand can solve?

(choose maximum 3 options)

What do you aim to achieve after this 1-hour session?

How much time do you want to book for the consultation?

Your Name
Your Phone
Company name & your designation

Please expect our response in 24H.

start
info
What SME Leaders Think...
Proprietary Survey Results

GROW YOUR BRAND WITH US

FINDING

A

TUNING

C

FORMING

B

PERFORMING

D

​TRANSFERRING

E

TRANSFORMING

F

Unveil the Brand Scenarios in the sweet spot between the consumption culture and business potential.
Identify the attributes that make or break your Brand. 
Develop an identity system to make your Brand consistently recognizable. 
Start building the Brand. 
Prepare the brand owners/collaborators to continue building the Brand on their own.
Keep track of the Brand growth by measuring the Brand performance.
bottom of page